Documenten van Yoost

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is opgesteld om de consument te beschermen en stelt eisen aan het gedrag van de financiële dienstverlener. Onderstaande documenten zijn in het kader van de Wft te raadplegen en te downloaden.