Nieuwe Arbowet

Wilt u meer weten over de vernieuwde arbowet, die per 1 juli 2017 is ingegaan?
Wat wijzigt voor u als werkgever en welke mogelijkheden heeft uw werknemer?

De werknemer heeft onder andere :
· toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk.
· heeft recht op een second opinion bij ziekte/verzuimbegeleiding e.d.

De werkgever dient de bestaande contracten met de arbodienst aan te passen. Men zal dus als werkgever in eerste instantie de behoefte aan deskundige ondersteuning goed in kaart dienen te brengen en deze ondersteuning eveneens moeten gaan regelen.

De wet schrijft al jaren voor dat bedrijven een preventiemedewerker moeten aanstellen. Deze assisteert de werkgever in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf en neemt maatregelen om beroepsrisico’s tegen te gaan. De nieuwe Arbowet schrijft per 1 juli 2017 een prominentere rol toe aan de preventiemedewerker binnen uw organisatie.
De OR of PV had al instemmingsrecht bij de vaststelling van de RI&E, maar zij krijgen nu ook bij de aanstelling van een preventiemedewerker voornoemd instemmingsrecht. De werkgever zal duidelijker de taken van de preventiemedewerker binnen de organisatie moeten omschrijven. De preventiemedewerker is veelal de contactpersoon tussen arbodienstverleners en de organisatie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.